2016-01-26

Schema och bokningar

Bokningar utom säsong 2024

Datum Vem Anmärkning
3-5/5 Meckhelg och årsmöte
28/5 – 12/6 GK Till Östersjön

Anagadas schema 2024

Vecka 2022 Vem enligt avtal Ny överenskommelse, anmärkning
V25 Pelle ledig?
V26 Anders B KF?
V27 Anders T AB? ungdom?
V28 Gunnar GK?
V29 Jörgen Wille
V30 Dag DM. Pappafru
V31 Ove OL. Pappabarn
V32 Göran JA? TG?
V33 Kenneth JA? TG?
V34 Jonas TG? PS? AT?
V35 Ted GK. PS? Hem

2023 för jämförelse

Vecka 2022 Vem enligt avtal Ny överenskommelse, anmärkning
V25 Anders T ledig
V26 Gunnar ledig
V27 Jörgen Kenneth
V28 Dag Anders B
V29 Ove William
V30 Göran Ove
V31 Kenneth Dag
V32 Jonas Jonas
V33 Ted Ted
V34 Pelle Anders T
V35 Anders B Göran

2022 för jämförelse

Vecka 2022 Vem enligt avtal Ny överenskommelse, anmärkning
V25 Jörgen John Runestam
V26 Dag Dag
V27 Ove Ove, pappabarn
V28 Göran Kenneth
V29 Kenneth William
V30 Jonas Jonas
V31 Ted Ted
V32 Pelle Pelle
V33 Anders B Anders B
V34 Anders T Anders T
V35 Gunnar Gunnar, PF?

2021 för jämförelse

Vecka 2021 Vem enligt avtal Ny överenskommelse, anmärkning
V25 Ove Jonas?
V26 Göran Kenneth
V27 Kenneth Göran
V28 Jonas William
V29 Ted
V30 Pelle
V31 Anders B
V32 Anders T
V33 Gunnar
V34 Jörgen Pappabarn
V35 Dag Jonas?

2020 för jämförelse

Vecka 2020 Vem enligt avtal Ny Doodle-överenskommelse, (preliminärt)
V25, 13 juni Kenneth ledig
V26, 20 juni Jonas Kenneth
V27, 27 juni Ted Göran
V28, 4 juli Pelle William
V29, 11 juli Anders B Ove
V30, 18 juli Anders T Jonas
V31, 25 juli Gunnar Gunnar
V32, 1 aug Jörgen Ted (Anders T?)
V33, 8 aug Dag Dag Pappabarn
V34, 15 aug Ove Pelle (och Anders T?)
V35, 22 aug Göran Anders B

2019 för jämförelse

Vecka 2019 Vem enligt avtal Ny Doodle-överenskommelse, anmärkning
V25 Ted
V26 Pelle Kenneth
V27 Anders B Gunnar, pappabarn
V28 Anders T Jörgen (William)
V29 Gunnar Ove
V30 Jörgen Jonas
V31 Dag Ted
V32 Ove Anders T + Pelle
V33 Göran Anders B
V34 Kenneth Göran
V35 Jonas Dag