January 26, 2016

Schema och bokningar

Bokningar utom säsong

Datum Vem Anmärkning
 12-13 maj  alla  Meckhelg och årsmöte

Anagadas schema 2019

Vecka 2019 Vem Anmärkning
V25 Ted
V26 Pelle
V27 Anders B
V28 Anders T
V29 Gunnar
V30 Jörgen
V31 Dag
V32 Ove
V33 Göran
V34 Kenneth
V35 Jonas

2018 för jämförelse

Vecka 2018 Vem Anmärkning
V25 Anders B
V26 Anders T
V27 Gunnar
V28 Jörgen
V29 Dag
V30 Ove Prel. PappaBarn
V31 Göran
V32 Kenneth
V33 Jonas
V34 Ted
V35 Pelle

2017 för jämförelse

Vecka 2017 Vem Anmärkning
V25 Gunnar
V26 Jörgen
V27 Dag
V28 Ove
V29 Göran
V30 Kenneth
V31 Jonas
V32 Ted
V33 Pelle
V34 Anders B
V35 Anders T