2016-04-10

Anagadas stora åtgärdslista

Anagadas stora åtgärdslista

AKTUELLT När Ansvarig Status
Båtsnickare tar durkar akterut, dörrar, snickare GK
Ny diskbänk, ny lucka till kylen, snickare GK
Ny värmeberedare, snickare GK
Renovering av förlucka, behåll sjövärdighet och vent, plastgubbe DM
Problem med startbatterier/generator, felsök, Robban KF
Gummireling – Kenneth, plastjobb/koord. med Dag och plastgubbe KF, DM
Ekolod, Robban KF
Rullfock går för trögt, Riggarna PS
Ekolod, Robban KF
Köp sjökort Östkusten. Även Åland
Gå med i KSSS KF
Högtryck råtta vattentankar? Special medel på nätet för husvagnar! TG
Sprickor förstagsfäste – svets & sprickkontroll. Riggarna PS
Ny hylla istället för varmvattenberedare
Måla om vita ytor i pentry med Clorin.
Täta stora fönster
Pluggar mm på däck, nåta med
Fixa gelcoat, behövs? Avvakta
Byt resten av småfönster? 2025?
Måla botten (smådutta!)
Sätta tillbaka säkerhetsutrustning inkl flotte 2028?
Värmeväxlare, när nästa gång? ?
VARJE VÅR När Senast gjort/nästa Ansvarig Status
Kolla & smörj styrning (glapp, vajer & bultar) Varje vår
Smörj rullstor, Riggarna Varje vår PS
Motorvård efter vinterkonservering Varje vår
Kolla batterier, byt vid behov Varje vår 2021
Kolla kranar alla genomföringar Varje vår
Polera skrov Varje vår Love m.fl.
Skrapa o måla botten Var 2-3:e år
Offer-anod bogpropeller Var 2-3:e år kolla!
Offer-anod propeller Var 2-3:e år 2023 / kolla
Kolla nödraketer och brandsläckare Varje vår
Ompackning livflotte Var 10:e år? Ny 2023. Nästa 2028?
Renovera stora värmeväxlaren Var 3:e år? 2023 / 2026
Renovera ankarspel, test.slspares.co.uk Var ? år 2023 / Nästa gång?
Tillsätt antigele diesel, 1dl/100 liter Varje vår
Plugga teakdäcket Varje vår
Kolla Gusher & el-länspump Varje vår
Dra propelleraxeltätning efter behov Varje vår
Gör rent kölsvin Varje vår
Tvätta sängkläder Varje vår  AT
Plastarbeten Edin? Varje vår  AT
Sätt i dyvika Varje vår
Skydda gummilisten vid sjösättning Varje vår
VARJE HÖST  Ansvarig Status
Ta ner segel
Skydda gummilisten vid upptagning
Ta ur dyvika
Tömma vattentankar & matförråd
Vinterkonservera motor
3,5 liter glykol i värmesystem
Töm varmvattenberedaren
Töm vattensystem så långt det går – kranar, slang
Sprit i toa & vattenlås
Värmare eller luftavfuktare
Värme i dränering