2016-04-10

Anagadas stora åtgärdslista

Anagadas stora åtgärdslista

AKTUELLT När Ansvarig Status
Fuktskada på durken i köket i hörnet mellan vask och spis
Årfäste till gummibåten behöver köpas ett nytt
Gashandtaget till motorn går lite trögt (behöver kanske Peter Pettersson titta på?)
Rengör vattentankar – special medel på nätet för husvagnar
Sprickor förstagsfäste – svets & sprickkontroll
Ny batterilåda 2022 KF?
Tvätta vita ytor i pentry med Clorin
Ankarspel i aktern, gör en ny låda till ankartampen 2022 OL, GW
Vindinstrument mm? Beslut?
Kolla bultar röstjärn, var o hur? Kenneth kollar status med GK KF
Fixa gelcoat, behövs?
Byt resten av småfönster? 2022
Måla botten (smådutta!)
Kränga tillbaka sarglist om det behövs
Sätta tillbaka säkerhetsutrustning inkl flotte
Motor: Spola värmeväxlare med tryckluft? Peter
VARJE VÅR När Senast gjort/nästa Ansvarig Status
Kolla & smörj styrning (glapp, vajer & bultar) Varje vår
Smörj rullstor Varje vår
Motorvård efter vinterkonservering Varje vår
Kolla batterier, byt vid behov Varje vår Byttes 2019
Kolla kranar alla genomföringar Varje vår
Polera skrov Varje vår Love m.fl.
Skrapa o måla botten Var 2-3:e år
Offer-anod bogpropeller Var 2-3:e år 2020 / 2023?
Offer-anod propeller Var 2-3:e år 2020 / 2023?
Kolla nödraketer och brandsläckare Varje vår
Ompackning livflotte Var 10:e år? Gjordes senast 2017?
Renovera stora värmeväxlaren Var 3:e år? 2016 / 2019, spola 2020
Renovera ankarspel, test.slspares.co.uk Var ? år
Tillsätt antigele diesel, 1dl/100 liter Varje vår
Plugga teakdäcket Varje vår
Kolla Gusher & el-länspump Varje vår
Dra propelleraxeltätning efter behov Varje vår
Gör rent kölsvin Varje vår
Tvätta sängkläder Varje vår  AT
Plastarbeten Edin? Varje vår  AT
Sätt i dyvika Varje vår
Skydda gummilisten vid sjösättning Varje vår
VARJE HÖST  Ansvarig Status
Ta ner segel
Skydda gummilisten vid upptagning
Ta ur dyvika
Tömma vattentankar & matförråd
Vinterkonservera motor
3,5 liter glykol i värmesystem
Töm varmvattenberedaren
Töm vattensystem så långt det går – kranar, slang
Sprit i toa & vattenlås
Värmare eller luftavfuktare
Värme i dränering